In tờ rơi – tờ gấp

IN TỜ RƠI + TỜ GẤP GIÁ RẺ

in tờ rơi, in tờ gấp, tờ bướm chỉ là cách gọi khác của Brochure xuất phát từ đặc điểm đơn giản về quy cách hình thức và lượng thông tin truyền tải thường ngắn gọn. Chức năng của Tờ...