SỐ TRANG IN KHỔ A4 TIỀN GIẤY IN
Từ 1-20 trang 4.500đ/trang A4 – Offset/Coucher 100gsm – 150gsm 300đ
Từ 21 – 100 trang 2.500đ/trang A4 – Offset/Coucher 200gsm – 250gsm 500đ
200 2.000đ/trang A4 – Offset/Coucher 300gsm 700đ
300 1.600đ/trang A4 – Offset/Coucher 350gsm 800đ
400 1.500đ/trang A4 – Decal nhựa,trong,thiếc 3000đ
500 1.400đ/trang A4 – Decal vỡ 8000đ
600 1.300đ/trang A4 – Decal giấy 1200đ
700 1.200đ/trang Phôi pbi 12x22cm (100gsm) 200đ
800 1.100đ/trang Phôi pbi 12x22cm (120gsm) 300đ
900 1.000đ/trang Phôi pbi 25x34cm (120gsm) 800đ
1000 900đ/trang Phôi pbi 25x34cm (150gsm) 900đ
Decal nhựa, trong, vỡ x2 lần bảng giá Phôi pbi 16x23cm (100gsm) 500đ
Phôi pbi 11x19cm (100gsm) 180đ
Phôi pbi 14x22cm (100gsm) 280đ

 

BẢNG GIÁ IN TEM VỠ GIẤY
Tem chữ nhật kích thước 1x2cm, số màu in không hạn chế

SỐ LƯỢNG      ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
500 260đ 130.000đ
1000 200đ 200.000đ
2.000 160đ 320.000đ
3.000 150đ 450.000đ
5.000 140đ 700.000đ
10.000 120đ 1.200.000đ
Tem oval kích thước 1x2cm hoặc tem tròn đường kính 1,5cm, số màu in không hạn chế

SỐ LƯỢNG      ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1000 300đ 300.000đ
2000 230đ 460.000đ
3.000 190đ 570.000đ
5.000 150đ 750.000đ
10.000 140đ 1.400.000đ
20.000 110đ 2.200.000đ
BẢNG GIÁ IN TEM NHÃN DECAL NHỰA
Tem decal nhựa, decal trong suốt, decal thiếc, decal gương hình tròn đường kính 4cm có cán bóng sau in
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
500 1.300đ 650.000đ
1.000 1.100đ 1.100.000đ
2.000 700đ 1.400.000đ
3.000 600đ 1.800.000đ
5.000 400đ 2.000.000đ
10.000 350đ 3.500.000đ
Tem decal nhựa, decal trong suốt, decal thiếc, decal gương hình chữ nhật kích thước 4x6cm có cán bóng sau in
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
500 1.000đ 500.000đ
1.000 750đ 750.000đ
2.000 600đ 1.200.000đ
3.000 500đ 1.500.000đ
5.000 400đ 2.000.000đ
10.000 350đ 3.500.000đ

 

BẢNG GIÁ IN TEM NHÃN DECAL TRONG SUỐT
Tem decal nhựa, decal trong suốt, decal thiếc, decal gương hình tròn đường kính 4cm có cán bóng sau in
SỐ LƯỢNG      ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
500 1.300đ 650.000đ
1.000 1.100đ 1.100.000đ
2.000 700đ 1.400.000đ
3.000 600đ 1.800.000đ
5.000 500đ 2.500.000đ
10.000 450đ 4.500.000đ
Tem decal nhựa, decal trong suốt, decal thiếc, decal gương hình chữ nhật kích thước 4x6cm có cán bóng sau in
SỐ LƯỢNG      ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
500 1.000đ 500.000đ
1.000 750đ 750.000đ
2.000 600đ 1.200.000đ
3.000 500đ 1.500.000đ
5.000 400đ 2.000.000đ
10.000 350đ 3.500.000đ
Bảng giá tham khảo Voucher – Coupon – Gift card – Vé mời
kích thước 8x20cm; in màu 2 mặt chất liệu giấy Coucher 150gsm

(Thiết kế miễn phí 100%)
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
200 2.700đ 540.000đ
500 1.400đ 700.000đ
1.000 1.000đ 1.000.000đ
2.000 700đ 1.400.000đ
3.000 550đ 1.650.000đ